Kapıdan Satış Sözleşmesi, Kapsam ve Şekil Şartları

E-ticaret sektörünün en önemli yapı taşlarından biri ve üzerinde ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılması gereken bir konudur kapıdan satış hükümleri. Peki kapıdan satış sözleşmesi nedir, kapsam ve şekil şartları nelerdir; nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?


Kapıdan satışa ilişkin hükümler, “ Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler” dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.

Yani mesafeli sözleşmelerde (mesafeli sözleşmelerin e-ticarette görünümü olan online sözleşmelerde),

• Tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapması veya
• Borç altına sokan herhangi bir belge istenmesi de mümkün olarak kapıdan satışa ilişkin hükümler uygulanır.

Kapıdan Satış Sözleşmesini Düzenleyen Mevzuat;

• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

• Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Etiket Tarife Ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği

• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 385)

Kapıdan Satışların Yapılma Usulü ve Bu Konudaki Mevzuat Düzenlemeleri

1- Kapıdan Satışların Kapsamına Giren Satış Türleri

4077 sayılı TKHK 8. maddede kapıdan satışın tanımı yapılmıştır. Buna göre kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlara denilmektedir.

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 2. Maddesinde ise, yönetmeliğin hangi satışlar için geçerli olduğu düzenlenmiştir. Buna göre, yönetmelik hükümleri,

Fuar ve panayır gibi satış mekânlarında yapılan satışlar hariç olmak üzere;

• satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılan ve kendi işyerinde olanlar dışındaki satışlarda,

• satıcı veya sağlayıcı tarafından veya üçüncü kişilerce satıcı veya sağlayıcı yararına düzenlenen özel geziler sırasındaki satışlarda,

• tüketicinin kamuya açık alanlarda sözleşme görüşmelerine muhatap edilmesi veya davet edilmesi suretiyle yapılan satışlarda uygulanır.

2- Kapsam Dışı Satışlar

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesine göre, şu sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz;
• Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, ticari örf ve adet gereği meyve, sebze, süt gibi gıda ve içeceklerin düzenli aralıklarla satışa sunulmasına ilişkin sözleşmeler

• Banka, sigorta ve menkul kıymet sözleşmeleri

• Taşınmaz satış ve kiralama sözleşmeleri ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili sözleşmeler.
3- Kapıdan Satışın Yapılabilmesi İçin Mevcut Olması Gereken Şartlar

a- satıcının kapıdan satış yapabilmek için yetki belgesi alma şartı

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesinde, kapıdan satış yapmak isteyen satıcı veya hizmet sağlayıcının yetki belgesi alması zorunluluğu ve bu yetki için sunulması gereken belgeler düzenlenmiştir.

Buna göre;

Kapıdan satış yapmak isteyen satıcı veya sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu ildeki müdürlüğe başvurarak kapıdan satış yetki belgesi almasının zorunlu olduğu düzenlenmiş ve başvuru için gereken bilgi ve belgeler düzenlenmiştir.

Kapıdan satış sözleşmesi yapabilme belgesinin geçerliliği 2 yıldır.

Yetki belgesinin iptal edilmesi: Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda satıcı veya sağlayıcıya uyarı yapılır ve satıcı veya sağlayıcı bu aykırılığı 30 gün içinde düzeltmezse, kapıdan satış yetki belgesi iptal edilir.

Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar Bakanlığın internet adresinde ilan edilir ve bu firmalara 1 yıl süreyle kapıdan satış yetki belgesi verilmez.

b- sözleşme yapılması zorunluluğu

Sözleşmenin şekil ve şartları hususu Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde ve 4077 Sayılı TKHK’un 9. Maddesinde düzenlenmiştir.

İlk olarak geçerli bir kapıdan satış için tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması zorunludur. Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak zorundadır ve bu sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Popüler Aramalar:

Bu konuya henüz bir yorum yapılmamış. Dilerseniz bu konuya ilk yorumu siz yazabilirsiniz!

YORUM