Kapıdan Satışlarda Cayma Hakkı ve Kullanım Şartları

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte cayma hakkı düzenlenmiştir.

Cayma hakkının kullanımı şu hususlarla düzenlenmiştir;

Tüketici, malı aldığı tarihten veya hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden mal veya hizmeti iade edebilir

Tüketiciye düzenlenen süre içinde hiçbir gerekçe göstermeden malı iade etme imkanı tanınmaktadır.Bu husus, satılanın mal veya hizmet olmasına göre farklılık göstermektedir.

Satılan bir mal ise :Kapıdan satışlarda eğer satılan bir mal ise, bu durumda kanun tüketiciye malı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddedebilme imkanı sunmaktadır.

Satılan bir hizmet ise : Kapıdan satışlarda tüketicicnin malı iade etmesi için öngörülen bu 7 günlük reddetme süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.Yani tüketici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilir.

Satıcı, 7 günlük süre dolmadan tüketiciden herhangi bir ödeme veya tüketiciyi borçlandırıcı belge talep edemez

Satım gerçekleştikten sonra, satıcı, tüketiciden herhangi bir ödeme alabilmek veya tüketicinin borcunu gösterir bir belge alabilmek için, sattığı malın tüketici tarafından teslim alınmasından veya hizmet satımı için tüketici ile imzaladıkları sözleşme tarihinden itibaren 7 gün beklemek zorundadır. Bu 7 gün sonunda tüketici herhangi bir red beyanında bulunmamışsa, bu durumda satıcı, tüketiciden sattığı mal veya hizmetin bedelini veya tüketicinin bu bedeli ödemeyi taahhüt ettiği bir belgeyi talep edebilir.
Satıcı malı geri almakla yükümlülüdür

Madde satıcıya, tüketicinin sözleşmeden cayıldığı bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 20 gün içinde malı geri alma zorunluluğu yüklemiştir. Buna göre satıcı, tüketicinin süresinde yaptığı bir cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 20 gün içinde sattığı malı geri almak zorundadır.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.

Malın mutat kullanımı, hayatın olağan akışına göre, ortalama her insanın aynı şekilde kullanacağı kullanımdır. Yani olağan kullanımdır. Bu durumda, malı olağan kullanım şartları haricinde kullanmadıkca, tüketici malın olağan kullanımı sonucu malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir ve malı iade edebilir. (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Madde 8 )

Tüketicinin cayma bildirimi için herhangi bir şekil şartı gerekmez.

Tüketici, mal veya hizmeti reddetmeyi seçerse, cayma kararını satıcıya herhangi bir şekil sınırlaması olmadan bildirebilir. Cayma bildirimi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda değişiklik yapılmasına dair 4822 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde şekil şartı kaldırılmıştır. Buna göre cayma bildirimi sözlü dahi olabilmektedir. Ancak Medeni Kanun’un 6. Maddesine göre, cayma bildiriminin yapıldığını ispat tüketiciye ait olduğundan, cayma bildiriminin yazılı olarak yapılmasında fayda vardır.

Taksitle veya kampanyalı kapıdan satış hükümleri ise ayrıca değerlendirilmiştir.

Geçerli bir kapıdan satış sözleşmesinin yapılabilmesi için ve dolayısıyla cayma hakkının kullanılabilmesi için;

1. sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgilerin bulunması zorunludur.

2. Bu sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir)

3. cayma bildiriminin yapılacağı açık adres sözleşmede belirtilmelidir.

4. Yine en az on altı punto ve koyu siyah harflerle “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” İbaresinin yer alması zorunludur.

5. Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

6. Cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunludur.
(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 9 ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte md.6)

Cayma hakkının kullanımı

tüketicinin cayma hakkını kullanma süresinin hesaplanması

Tüketicinin satın aldığı mal veya hizmeti reddetme ve cayma hakkını kullanma süresi olan 7 günlük süre;
1. Mal satımlarında;
Malın tüketiciye teslimi ile sözleşmenin düzenlenme tarihi aynı ise, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,
Mal, tüketiciye sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra teslim edilmiş ise, malın teslim tarihinden itibaren,
2. Hizmet satımlarında;
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Popüler Aramalar:

Bu konuya henüz bir yorum yapılmamış. Dilerseniz bu konuya ilk yorumu siz yazabilirsiniz!

YORUM